Vi har lång erfarenhet och kunskap av att bistå it-företag när det gäller att ta kontakt med presumtiva kunder genom kortare, riktade insatser eller löpande projekt.

Våra konsulter besitter hög kompetens vad gäller mjukvara, avtal och lösningar.

Vill du ha hjälp att utveckla din marknadsbearbetning och prospektering är du välkommen att höra av dig till oss.

AFFÄRSUTVECKLING

Att marknader ständigt förändras och påverkar företagens möjligheter att agera har alla idag insett och tvingats acceptera. För att kunna skapa tillväxt på en konkurrensutsatt marknad är det vitalt att kunna uppfatta förändringar och hinna agera först.

Vi hjälper våra kunder att ligga i framkant och ständigt ha aktuell marknadsinformation för att kunna dra nytta av förändringar.

Detta kan till exempel röra sig om;
– Utformning av erbjudanden till nya marknader
– Analys och bearbetning av befintliga erbjudanden
– Processutvärdering och processutveckling för att öka kund- och marknadsaktiviteten

LEADSGENERERING

IntBiz har lång erfarenhet och kunskap av att bistå IT-företag när det gäller kontakt med presumtiva kunder. Vi hjälper alla typer av företag, stora tillverkare, leverantörer, utvecklare och återförsäljare. Våra konsulter besitter hög kompetens vad gäller licenser, avtal, produkter och lösningar.

Vi hjälper både till med kortare, riktade insatser och löpande projekt beroende på kundens behov och önskemål. Vill du ha hjälp att utveckla din marknadsbearbetning och prospektering är du välkommen att höra av dig till oss.

Konkret hjälper vi till att;

– Utforma och utvärdera marknadserbjudanden
– Generera och kvalitetssäkra målgrupper
– Identifiera beslutsfattare och beslutspåverkare
– Kvalificera kunder baserat på affärspotential
– Managera delar av eller hela leadsprocessen (från generering av
suspects, prospects och leads till fördelning och uppföljning).

UTBILDNING

Våra konsulter är certifierade produkt-, licens- och avtalsspecialister som gör att IntBiz besitter en mycket bred och eftertraktad kunskapsbas. Vi genomför olika typer av skräddarsydda utbildningar anpassade efter kundens önskemål och syfte.

– Strategisk affärscoachning för att hjälpa sälj- och marknadschefer formulera budskap mot specifik kundgrupp.

– Taktisk utbildning/coachning för att stödja och kompetenshöja säljare eller annan personal som har direktkontakt med marknaden.

IntBiz kan även hjälpa till på operativ nivå.

SALES MANAGEMENT

IntBiz sales management är ett alternativ för dig som är i behov av en extra resurs under en längre tid. Vi har lång erfarenhet av att verka som del av både marknads- och säljprocessen hos våra kunder.

Är du intresserad av att få löpande hjälp att sköta marknadsbearbetning och prospektering?