Vad vi kan göra för er

Virtuellt Upplevelserum

Paketeringsworkshop Microsoft 365

Webinar som tjänst

Utbildningscentralen

Håll dig uppdaterad med utbildningsvideos

Lägg till Q&A i Microsoft Teams möte

Utbildningscentralen

Håll dig uppdaterad med utbildningsvideos

Vad är Microsoft Teams?

Samarbeta i kanaler med Microsoft Teams

Produktiva Teams möten

Distansarbete med Microsoft Teams

Organisera OneDrive

Skapa delad kalender i Outlook

Återställ ett delat bibliotek i Teams & SharePoint

Flytta företagsdata till SharePoint

Lär känna Word för webben

Skapa en PivotTable i Excel

Så här använder du Microsoft Editor

Så här använder du breakout rooms

Utbildningscentralen

Så här använder du Forms i Teams

Så här bokar du ett möte i Teams

Så här använder du Whiteboard i Teams

Så här skapar du ett Quiz i Microsoft Forms